Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: Xây dựng Khu thể thao - cà phê - giải khát - dịch vụ ăn uống tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà
  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/3/2023
  Lịch kiểm tra, lựa chọn ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023
  Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 03/02/2023
  Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2023
  Thông báo chữ ký Phó trưởng phòng KTHT
  Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/02/2023
  THÔNG BÁOThời gian, địa điểm giám sát chuyên đề “Hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026”
  Lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu tái định cư xã Tân Lâm Hương (điểm thôn Bình Tiến) phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua huyện Thạch Hà
  Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/02/2023