Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/6/2022 của lãnh đạo UBND huyện
  Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Lịch trực dịp nghỉ Lễ chiến thắng 30/4 và 01/5
  Lịch trực nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
  Thông báo hoãn Hội nghị sơ kết công tác BHXH, BHYT Quý I
  Chưa tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 21/3/2022
  Điều chỉnh kế hoạch Đại hội TDTT huyện Thạch Hà lần thứ 9, năm 2022
  Thông báo chưa tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 21/02/2022
  Thông báo thôi trả lương bà Phạm Thị Bích Thủy