Tuyển dụng viên chức kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thư viện các trường học huyện Thạch Hà
  TB Kết quả Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
  V/v tập huấn lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc
  Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2021
  Phân công nhiệm vụ thực hiện điều kiện đảm bảo trước, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XX
  V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà
  Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
  TB Về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thạch Hà
  Tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021 - 2022
  Thông báo họp trực tuyến toàn quốc của BCĐ quốc gia phòng chống dịch với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19