Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thị trấn Thạch Hà)
  Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2023
  Phân công nhiệm vụ thực hiện điều kiện đảm bảo trước, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XX
  Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024
  Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Dự Hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư
  Họp triển khai quy định về quản lý chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật và tập huấn công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm
  Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/5/2023
  Họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà – Hạng mục: Xây dựng đường phân lũ phía Tây
  Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu tại cuộc họp soát xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xã Thạch Văn sinh sống trên địa giới hành chính xã Thạch Trị