Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”
  Thông báo thời gian làm việc mùa đông
  Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2022
  Thông báo Nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà huyện Thạch Hà
  thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà
  Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Hà
  Giới hạn nội dung ôn tập xét tuyển giáo viên MN, TH năm học 2022 - 2023
  Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện
  Tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên
  Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2022