63/BCN-UBNDBCN THD
Chi tiết văn bản
63/BCN THD
Báo cáo Cầu Vải
Ngày ban hành 25/05/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước