7/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
7/CĐ-UBND
Công điện v/v tập trung thực hiện cấp bách các giải pháp PCCCR trên địa bàn
Ngày ban hành 24/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Sáu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước