31BC-UBND2022/BCN-UBND
Chi tiết văn bản
31/2022/BCN-UBND
Danh sách hỗ trợ tiền điện HN, hộ BTXH quý 2/2022
Ngày ban hành 30/06/2022
Người ký Dương Văn Hải
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước