1BC-UBND2022/BCN-UBND
Chi tiết văn bản
1/2022/BCN-UBND
DS nhân sự tham gia tổ rà soát phần mềm
Ngày ban hành 28/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước