2/KH-UBND
Chi tiết văn bản
2/KH-UBND
V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Thạch Thắng năm 2022
Ngày ban hành 11/05/2022
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước