1041/UBND-YT
Chi tiết văn bản
1041/UBND-YT
V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Ngày ban hành 13/06/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước