1142/UBND-CA
Chi tiết văn bản
1142/UBND-CA
V/v đấu tranh phòng, chống tội phạm và VPPL trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản
Ngày ban hành 24/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Khoa
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước