72/KH-UBND
Chi tiết văn bản
72/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
Ngày ban hành 03/06/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước