1184/UBND-TCKH
Chi tiết văn bản
1184/UBND-TCKH
gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá đất ở
Ngày ban hành 30/06/2022
Người ký Nguyễn Trọng Thành
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước