1/KH-UBND
Chi tiết văn bản
1/KH-UBND
Kê hoạch CCHC xã Thạch Thắng
Ngày ban hành 28/01/2021
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước