1075/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1075/UBND-NN
V/v tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Sáu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước