8/BC-UBND
Chi tiết văn bản
8/BC-UBND
Báo cáo tình hình trước trong sau tết nguyên đán năm 2021 xã Thạch Thắng
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước