26BC-UBND2022/BCN-UBND
Chi tiết văn bản
26/2022/BCN-UBND
Số liệu tiếp công dân
Ngày ban hành 10/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước