/BCUBND
Chi tiết văn bản
/BCUBND
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện 27-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X
Ngày ban hành 30/05/2022
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước