73TTr-UBND2022/TTr-UBND
Chi tiết văn bản
73/2022/TTr-UBND
Tờ trình quy hoạch chung tỉ lệ 1/500
Ngày ban hành 27/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước