21/28/BC-UBND
Chi tiết văn bản
21/28/BC-UBND
Báo cáo thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước