34BC-UBND/BC-UBND
Chi tiết văn bản
34//BC-UBND
Báo các hoàn thành công trình hành chính trường THCS Hàm Nghi
Ngày ban hành 28/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước