804/UBND-VH
Chi tiết văn bản
804/UBND-VH
V/v treo khẩu hiệu đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ
Ngày ban hành 13/05/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước