/BC-UBND
Chi tiết văn bản
/BC-UBND
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước