3/KH/UBND
Chi tiết văn bản
3/KH/UBND
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022
Ngày ban hành 14/02/2022
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước