954/UBND-LĐTBXH
Chi tiết văn bản
954/UBND-LĐTBXH
Công văn về việc vận động Quỹ ĐƠĐN và Quỹ BTTE năm 2022
Ngày ban hành 03/06/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước