156/TB-UBND
Chi tiết văn bản
156/TB-UBND
Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Khoa
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước