39/Gm-UBND2022/SGM2020
Chi tiết văn bản
39/2022/SGM2020
Giấy mời họp xin ý kiến về thiết kế công trình Trường Tiểu học
Ngày ban hành 28/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước