1144/KH-UBND
Chi tiết văn bản
1144/KH-UBND
V/v đăng ký nhu cầu, kế hoạch trồng cây xanh, phân tán năm 2022
Ngày ban hành 24/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Sáu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước