28BC-UBND2022/BCN-UBND
Chi tiết văn bản
28/2022/BCN-UBND
Báo cáo rà soát đất thực hiện theo hướng dẫn 3888
Ngày ban hành 15/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước