17/Gm-UBND2022/SGM2020
Chi tiết văn bản
17/2022/SGM2020
Giấy mời làm việc
Ngày ban hành 09/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước