22/BC-UBND
Chi tiết văn bản
22/BC-UBND
BC kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022
Ngày ban hành 24/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước