/09/BC-UBND
Chi tiết văn bản
/09/BC-UBND
Thi hành pháp luật về dân chủ
Ngày ban hành 12/05/2020
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước