16/Gm-UBND2022/SGM2020
Chi tiết văn bản
16/2022/SGM2020
Mời họp
Ngày ban hành 25/05/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Lịch công tác
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước