68/BC-UBND
Chi tiết văn bản
68/BC-UBND
Báo cáo cải cách hành chính 10 năm xã Thạch Thắng
Ngày ban hành 24/04/2020
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước