8/KH-UBND
Chi tiết văn bản
8/KH-UBND
Kế hoạch CCHC năm 2022
Ngày ban hành 01/03/2022
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước