32BC-UBND2022/BC-UBND
Chi tiết văn bản
32/2022/BC-UBND
quả tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước