1086/UBND-YT
Chi tiết văn bản
1086/UBND-YT
V/v đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước