842/UBND-YT
Chi tiết văn bản
842/UBND-YT
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Ngày ban hành 18/05/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước