32BC-UBND2022/BCN-UBND
Chi tiết văn bản
32/2022/BCN-UBND
Tổng hợp đăng ký xây dựng NTM - đô thị văn minh
Ngày ban hành 30/06/2022
Người ký Dương Văn Hải
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước