32/BC-UBND
Chi tiết văn bản
32/BC-UBND
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại Báo Cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước