33BC-UBND2022/BC-UBND
Chi tiết văn bản
33/2022/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện duy trì hệ thống QLCT ISO 9001:2015
Ngày ban hành 24/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước