34/TB-UBND
Chi tiết văn bản
34/TB-UBND
Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/02/2023
Ngày ban hành 27/02/2023
Người ký Nguyễn Thị Liên
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước