1141/UBND-CA
Chi tiết văn bản
1141/UBND-CA
V/v tăng cường quản lý người bệnh tâm thần, người có biểu hiện "ngáo đá"
Ngày ban hành 24/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Khoa
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước