2/KH-UBND
Chi tiết văn bản
2/KH-UBND
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Ngày ban hành 04/05/2022
Người ký TRẦN BÁ TỪ
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Thắng
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước