1042/PA-UBND
Chi tiết văn bản
1042/PA-UBND
Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện năm 2022
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Sáu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Phương án
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước