68/KH-UBND
Chi tiết văn bản
68/KH-UBND
KH truyền thông dự thảo chính sách pháp luật
Ngày ban hành 25/05/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước