30BC-UBND2022/BCN-UBND
Chi tiết văn bản
30/2022/BCN-UBND
Danh sách tập huấn pháp lệnh NCC và Danh sách NCC tham dự Lễ mít tin kỷ niệm 75 năm ngày TBLS tại huyện
Ngày ban hành 28/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước