1006/UBND-YT
Chi tiết văn bản
1006/UBND-YT
V/v tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN Dengue Day
Ngày ban hành 08/06/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước