40THD STBTB-UBND
Chi tiết văn bản
40/TB-UBND
thông báo treo cờ ngày Bác hồ về thăm Hà Tĩnh
Ngày ban hành 08/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước