79/KH-UBND
Chi tiết văn bản
79/KH-UBND
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 2022
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Sáu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước