102QĐ-UBND/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
102//QĐ-UBND
V/v thành lập Ban xây dựng đường nghĩa trang Phát Lát và Cồn Nhòi xã Thạch Đài
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký Trương Quang Anh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Xã Thạch Đài
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước