1159/UBND-YT
Chi tiết văn bản
1159/UBND-YT
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động KCB và cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập
Ngày ban hành 28/06/2022
Người ký Nguyễn Bá Hà
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước