157/TB-UBND
Chi tiết văn bản
157/TB-UBND
Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/6/2022 của lãnh đạo UBND huyện
Ngày ban hành 17/06/2022
Người ký Nguyễn Trọng Thành
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND Huyện Thạch Hà
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước